Page 7 - EnterUL ONLINE
P. 7

té m a m ě sí c e : S E V E R O Č E S K Á V Ě D E C K Á K N I H O V N A

V únoru 2019 začala výstavba nového       Pokud vás zajímá historie, první pobočku     7
depozitáře v ulici Na Schodech. Kdy zde     knihovna otevřela už v roce 1946 v Předlicích.
dojde k ukončení prací?             A kdy jich bylo nejvíc? V 70. - 80. letech jich
Stavba nového depozitáře je teprve na      knihovna provozovala devět.
začátku, ale na jeho dokončení se velmi     Kolik let vlastně v SVK pracujete a jaké
těšíme už teď, je skutečně potřeba a bude    největší„pecky“ jste tu zažila?
určitě komfortem nejen pro knihy a kni-     S knihovnou žiju 13 let a těžko jich jmenovat
hovníky, ale i pro čtenáře. Hotov by měl být  jen pár. Pořád se něco děje, objevují se nové
do konce příštího roku.             služby i možnosti. Digitalizace. Půjčování
Přesuňme se do lidové části knihov-       e-knih. Spolupráce se zahraničními dobro-
ny: Jak to v „Čerčilce“ vypadá s dříve     volníky. Knihovna do vlaku nebo na pláži.
avizovaným vybudováním „Knihovny        Čtenáři v plenkách v novém projektu Book-
v zahradě“ a„Edukačním centrem“?        start. 3D tiskárny a roboti. A knihy - ty máme
Knihovna v zahradě zatím zůstává jen      také úžasné (už jste viděli náš Instagram?).
v plánu, ale určitě na ni nezapomínáme.
Poradenské a edukační centrum jsme ale     A co vlastně Zdenka Andree nejraději
otevřeli už v lednu letošního roku. Zatím běží dělá ve svém volném čase, pokud si
v omezeném provozu, ještě se dělí o prostor   zrovna nelistuje v knihách?
s Oddělením cizojazyčné literatury, přesto   Sedím u mobilu... a čtu. Já tedy miluji
už nyní zájemcům nabízí učebnice a další    papírové knihy (zvlášť ty nové voní, většinou),
materiály i služby odborného garanta.      ale když zrovna máte všechno přečteno a kni-
Neslyšící tu mohou využít Tichou linku     hovna je právě zavřená, je skvělé, že můžete
a brzy se jeho součástí stane i naše Zvuková  párkrát kliknout a vypůjčit si e-knihu. A hned
knihovna pro nevidomé a zrakově postižené.   číst... Vyzkoušejte☺
Vzpomenete ještě, kolik a kdy nejvíc      Ale jinak také ráda jezdím a chodím po
měla knihovna poboček, když dnes jich      výletech a rýpu se v hlíně.
napočítáme 6? A tyto už„přežijí“?
Ve skutečnosti jich je nyní jen 5, v červnu                    -Emilio-
loňského roku jsme uzavřeli pobočku
v Mojžíři. Pevně věříme, že ty zbylé přežijí,
nebráníme se ani zvýšení jejich počtu
(novou pobočku bychom chtěli otevřít
třeba v Neštěmicích), ale vše závisí i na
jednání s městem a městskými částmi. Pro-
voz poboček není levnou záležitostí a byli
bychom rádi, kdyby město na tuto službu
svým obyvatelům přispělo, ať už poskyt-
nutím prostor zdarma nebo penězi na provoz.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12