Page 9 - EnterUL ONLINE
P. 9

ro z ho v or : M A G D A L E N A V O R L Í Č K O V Á

GALERIE TEPLICE

Přesně před rokem jsme zde zpovídali ředitele Obchodního centra Galerie Teplice
Jana Růžičku. Nyní tedy přenechme prostor jeho kolegyni, marketingové manažerce
Magdaleně Vorlíčkové, abychom se dozvěděli více o akci„Elite Model Look“.

Kolik castingů už se u vás konalo, kolik    respektovat i zákonem dané požadavky na
zájemců se hlásí a jak akce probíhá?      možnost pracovat na hlavních zahraničních
Casting spoluorganizuje naše centrum již od  evropských trzích až od 16 let.
roku 2015, letos to bude pátý ročník. Účast
v Teplicích je konstantně silná, na každý   Jaký je celkový počet kol a kolik vy-
casting dorazí průměrně přes 100 samotných   braných z nich pak postupuje na špici?
zájemců. Jsme nadšeni neustálým zájmem     Po celé republice probíhá letos celkem 15
ze strany mladých žen a mužů. Všichni adepti  castingů ve 14 městech, do samotného
absolvují pohovor s porotou složenou ze    semifinále postoupí cca 50-100 adeptů.
zástupců agentury Elite, zúčastní se losování Další etapou je finále, které se uskuteční na
o hodnotné dárky ze strany partnerů pro-    přelomu srpna a září na Pražském hradě, kde
jektu, mohou absolvovat analýzu vlasů či si  se veřejnosti prezentuje cca 10-12 ženských
nechat poradit přítomnými odborníky, jak    a mužských top finalistů. Výherci národních
se starat o svou pleť či vlasy. Poradenství  kol získají postup na světové finále, kde mo-
je pro všechny návštěvníky Galerie Teplice.  hou získat garantované kontrakty od skupiny
Elite nevyhlašuje výsledky na místě, ale
kontaktuje postupující do semifinále do      Elite. Výherkyněmi světových finále se
14 dní od castingu.                v posledních pár letech staly například
Políčeno je na ženy nad 170 cm           Barbora Podzimková, Eva Klimková či
(13-21 let) a muže nad 183 cm
(15-23 let). Proč?                  Jana Tvrdíková. Projekt Schwarzkopf
Profesionální modeling má svá             Elite Model Look umožní však i os-
jasná kritéria, tak jako každé            tatním finalistům vstup do módního
jiné odvětví. Jsou to převážně            světa a je již jen na nich, jak svou šanci
míry dané modelingovým                uchopí a jak profesionálně pojmou své
průmyslem na vysoké úrovni,
ale je nutná i fotogeničnost,              kariérní možnosti.
energie a chuť něco dokázat.                 Pokud by se mělo vyjádřit
Agentura Elite sleduje nové                  procentuálně, kolik finalistů
tváře již od nižšího věku,                  u modelingu zůstane, dos-
jelikož samotná příprava                   tali bychom se na číslo 75 %.
trvá několik let a musí                    To jen potvrzuje obrovský
                               potenciál mladých českých
                               žen a mužů.
                                          -ED-

                                                 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14