Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

březnový úvodník

stovky malých nezdolných skřetů

Jaro už klepe na dveře, je to cítit ve vzduchu. Představeny na ní budou stovky malých ne-
Sluneční paprsky získávají na síle a venku je  zdolných skřetů nejen od nás z Ústecka. Tak
to vidět na každém kroku. Odtávající sníh    jen doufám, že takový nápor muzejní budova
obnažuje a zahřívá skalní masivy, z půdy vy-   ustojí. Protože všichni známe slova českého
kukují první barevná kvítka.           klasika Járy Cimrmana: „A nejhorší ze všeho
Březen je prostě měsíc vel-
kých změn a výzvou pro                     jsou trpaslíci. Ty potvory
všechny přírodovědce, kteří                  vám vlezou všude. A strašně
v době mrazu a závějí vychá-                  rychle se množí.“ Ale neboj-
zejí do terénu jen sporadicky.                 te, netřeba panikařit. Trpas-
Ze zimního spánku se však                   ličí „verbež“ (v rozumném
probouzí nejen rostliny, ale                  množství) je s naším měs-
i všelijaká rostodivná havěť,                 tem svázána od nepaměti,
a to včetně muzejních trpas-                  a to nejen s ústeckým mu-
líků. Jóóó, to zas bude tóčo! Na sklonku            zeem či dětskými pohádkami.
loňského roku jsme spolu s našimi trpaslíky          Stačí vzpomenout na od-
představili novou knihu, slovníkovou příruč-   hodlané skřítky kutající v Mariánské hoře
ku nazvanou„140 let muzejnictví na Ústecku“,   s cílem natěžit stříbro a drahé kameny nebo
která jistě potěší nejednoho vlastivědce či   na Trpasličí hrádek v ústecké zoo.
ústeckého patriota. A trpaslíci měli na vzniku  A ruku na srdce - komu z vás se občas v do-
knihy nemalý podíl... No a letos vypukne za-   mácnosti něco ztratí nebo přesune na ne-
čátkem března velká trpasličí výstava (jejím   zvyklá místa? Možná máte i vy doma svého
kurátorem je odborník na slovo vzatý - trpas-  utajeného trpasličího„pomocníka“...☺
líkolog Václav Houfek).
                                     Zuzana Vařilová
                              (Muzeum města Ústí nad Labem)

                                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10