Page 7 - EnterUL ONLINE
P. 7

divadlo: ČINOHERÁK V ZAHRADĚ

Nástroje ve mně vzbuzují touhu je vyzkoušet   Objevila ses ve filmu (Gympl) a v televizi    divadlo
a zjistit, jak fungují. Proto jich mám doma   (Policie Modrava a Svět pod hlavou)...
spoustu. Klávesy, kytaru, ukulele, saxofon...  Vrátíš se zas někdy před kameru?         7
Teď se nám vyskytly i bicí, tak na ně se těším. Jsem zatím mladá, tak uvidíme, kam mě vítr
Na svojí vlastní kapelu někdy pomyslíš?     zavane.
Už jsem si pár kapelama prošla, ale žádná teď  Za mě osobně velký respekt tvé profesi.
není aktuální. Jednu punkovou činoheráckou    Těch pocitů, nálad, dojmů... nikdo se
kapelu jsme dokonce měli. Jmenovala se      neptá„Jak ti je? Chce se ti dneska hrát?“...
Zmagnetizovaná blána, ale už jsme se stačili   ty prostě musíš, ve zdraví i v nemoci...
rozprchnout do různých divadel. Ale do      Máš na to nějakou receptůru?
budoucna doufám, že se zase něco objeví.     Člověka to musí především bavit a cítit v tom
Nějaký jazz nebo soul.              smysl, pak se dá překonat ledacos.
Na Střekově sis stálé angažmá vys-        Čím by Anna Fišerová byla, pokud by
loužila díky Sněhurkovství. Nyní ale       nevystudovala Státní konzervatoř?
snad není hry, kde by ses neblýskla...      Na konzervatoř jdete v patnácti, tak to moc
Tuto sezónu jsem byla obsazena téměř do     záložních plánů nemáte. Byla jsem na gym-
všeho a byla to jízda. Prošla jsem si širokým  náziu, tak jsem ještě nijak zaměřená nebyla.
spektrem žánrů a setkala se se zajímavými    Stát se mohlo všechno.
režiséry. Velká zkušenost pro mě byla práce   Otázka na založení rodiny je možná
s duem Adam Svozil a Kristýna Kosová nebo    brzká, ale co třeba cesty za kopečky?
také s Jiřím Pokorným.              Zakládat rodinu se zatím nechystám. Ale
Které ze “zlých žen, veronských pánů,      cestuju ráda. Každý léto objevuji nové kraje.
dcer loupežníka, bílých Zrzek, pinokiů,     Několik let po sobě jezdíme s kamarády na
fábrů či fárenhejtů” jsou tvými nej?       jachtu do Řecka poznávat další a další ostrovy
S čím skutečně souzníš lidsky, duševně?     a je to skvělé. Ale nikam se stěhovat nehodlám,
V každé roli si hledám nějakou osobní      protože se zatím vždycky ráda vracím domů.
rovinu, která mě osloví. Výzvou pro mě byla   Kde, s kým a jak strávíš prázdniny?
například role Markéty ve hře Jindřich VI. Tři  O prázdninách budu dohánět resty, co jsem
roky se setkávat se stejnou postavou za úplně  přes sezónu nestihla. Například trávit nějaký
jiných okolností.                čas s rodinou. V srpnu se s přítelem chystáme
Nabídla se ti někdy příležitost, kterou si    do Francie a do Španělska.
nevyužila? Ať už herecká či jiná v životě?    A se zářím přijde nová činoherní sezóna...
Samozřejmě se člověk setká s příležitostmi,   Čekají nás lákavé tituly a práce se zajímavými
které nemůže vzít už jen třeba z časových    režiséry, takže je na co se těšit
důvodů. Několikrát jsem odmítla nekonečný
seriál, protože mě to nijak neoslovuje.                      -Emilio-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12