Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

r o z ho v o r : A N N A F I Š E R O V Á

divadlo                       člověka
                           to musí

                             bavit

                           451 stupňů Fahrenheita, foto: Markéta Petříčková

     Frekvence premiér ústeckého Činoherního studia nabírá téměř kulometné tempo.
     Kdeže jsou ty časy, kdy z nich„vypadla“ jedna novinka třeba za půl roku - teď jsou tu
     roky nové a s Trnkou v zádech to bývá jedna i dvě novinky měsíčně.
     V nejnovějším „lesnickém thrilleru o jelením troubení a tajemném vábení“ jednu
     z hlavních rolí obsadila prvního září třicetiletá Anička Fišerová, jíž také můžeme
     vidět ve většině představení uváděných v rámci Divadelní zahrady 2018. Té bude
     v areálu Českého rozhlasu Sever patřit 6 srpnových dní - vše v pondělí dvacátého osmý
     “odpálí” právě ono Ticho po pěšině...

     Na západní frontě klid; Ticho po pě- A konkrétně v zahradě ti od 20. do 25. 8.
     šině... Napadá tě něco dalšího?       můžeme zatleskat v čem?
     Dva roky (měsíce) prázdnin.         V zahradě toho bude spoustu. Objevím se
                           celkem v 7 inscenacích. Já osobně jsem
     Jaké jsou tvé dojmy & pocity z premiéry zvědavá na tři díly Jindřicha VI., které ode-
     v Letním kině, i následných dvou repríz? hrajeme v jeden den. Mohl by to být zážitek.
     Hrát pod širým nebem má vždycky něco do
     sebe. Nemám z toho špatný pocit. Myslím, že Tvou největší odměnou je spokojený di-
     to diváky oslovilo.             vák, který za tebou přijde a pochválí tě?
                           To není o pochválení. Ale je dobré, když to
     Obálku tohoto čísla zdobí tvůj „zaječí“ v divákovi vzbudí chuť se o daném tématu
     portrét. Co v Tichu sehráváš ty?      bavit. Divadlo má vyvolávat otázky. Baví
     Hraju zde holku, která je velmi spjatá mě, když mě divák překvapí, že si tam najde
     s přírodou. Umí třeba mluvit se zvířaty nějaké své osobní téma, které mě předtím ani
     a snaží se uchránit les před vylovením.   nenapadlo.
     V inscenaci jsme zároveň hledali okamžiky,
     kdy a za jakých okolností se v nás objevuje Na které hudební nástroje hraješ,
     jistá„zvířeckost“.             kromě dřevěné flétny z Ticha po pěšině?
6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11