Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

prázdninový úvodník

   ZDRAVÍ JE TO NEJCENNĚJŠÍ

Přátelé, je to neskutečné, ale v březnu     nou mobilní aplikací ZÁCHRANKA, kterou      5
2018 oslavila naše organizace MEDIC       když si zdarma nainstalujete do svého tele-
Ústí nad Labem, z. s., 5 let své existence!!!  fonu, při volání na linku 155 vás záchranná
Původní parta „nadšenců“ (kteří však měli    služba dokáže docela přesně lokalizovat, ať
všechna potřebná školení a certifi-       jste, kde jste.
káty) z Místní skupiny ČČK Trmice,
se časem rozrostla o další dobro-            Jestli chcete vědět, co máme za
volné záchranáře (lidi, kteří mají            sebou anebo před sebou - a přijít
svá civilní povolání, ale ve volném           se na nás podívat, popovídat si,
čase se věnují první pomoci), tak            něco si vyzkoušet, sledujte náš
i o profesionály (zdravotní sestry            web (www.medic-ul.cz) nebo nás
- nejčastěji z ústecké nemocnice,            najdete i na Facebooku. Velké akce,
oddělení ARO nebo JIP, studenty             na které se chystáme (a cvičíme
zdravotnických oborů apod.).               i předem), budou hlavně v září -
Momentálně naše řady čítají na              NAPOLEONSKÉ SLAVNOSTI (1. září),
18 lidí všech možných vzdělání. Stejně tak        DEN SEVERNÍ TERASY (2. září)
dobře budujeme naši mládežnickou základ-    anebo na velmi náročnou mezinárodní ta-
nu (MEDIC Mládež).               neční soutěž DANCESHOCK (20. - 23. září).
Díky tomuto narostla i činnost MEDICu - z pů-  Nechceme, aby to, co jsme napsali, znělo
vodních pár zdravotnických dozorů a školení   jako sebechvála. Chceme vám však ukázat, co
první pomoci, se dnes naše akce počítají na   dobrá parta přátel, kolegů a kamarádů spo-
desítky za rok. Stabilně nás oslovují stejné  lečně dokáže, když je spojí jedna zajímavá,
organizace (už 8 let například dozorujeme    ale velmi užitečná věc - šířit znalosti o první
ÚTULEK FEST), stejně tak si nás vyhledávají   pomoci, poskytovat první pomoc, a být při-
organizace zcela nové (23. 6. jsme například  praven pomoci při mimořádných událostech
dozorovali 700 let založení obce Bítozeves   (např. povodně). A do toho ještě zvládáme
u Loun). Můžeme se pyšnit i tím, že počet vy-  jezdit mezi děti do ZŠ a MŠ.
školených osob v předlékařské první pomoci   Neděláme to pro peníze, ty nám slouží pro
se každý rok počítá na desítky, někdy i stovky rozvoj organizace. Děláme to proto, že nás to
(např. zaměstnanci v ústecké SPOLCHEMII     baví. Á propos - chceš to dělat s námi? Ozvi se
nebo SETUZE dali dohromady v roce 2017     nám na info@medic-ul.cz.
320 osob!). A když už jsme u toho školení,   Pohodové a „bezúrazové“ léto 2018 přeje
nesmíme zapomenout na spolupráci s úžas-    všem...
                             Viktor Nečas (hlava celé té party)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10