Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

květnový úvodník

  Znáte příběh Bezdíka?

Ne? V březnu roku 2017 se                   způsob pomoci, je nejlepším      5
k nám dostala zpráva o kocour-                jak danou situaci zlepšovat. Tak
kovi, který žil u jedné ústecké                jako mnoha lidem, se totiž ani
ubytovny. Vydali jsme se na                  nám nelíbí, že kočky žijí v uli-
místo, a opravdu ho tam našli...               cích. Rádi bychom, aby každá
Jméno Bezdík jsme mu tehdy                  z nich měla svůj domov. Život
dali záměrně. Byl to smrdící,                 na ulici není nic pěkného, jak
špinavý, na kost vyhublý, ne-                 pro lidi, tak pro zvířata. I pro-
mocný, se zalepenýma očima                  to bychom byli rádi, aby naše
tak, že neviděl, zadeček plný                 pomoc byla vítaná, a brána
červů, hladový, a velice slabý                s pochopením a porozuměním.
kocourek. Vzali jsme ho k nám.                Jsme rádi za jakoukoliv podpo-
Byla to dlouhá cesta. Veterinár-               ru. Dostává se nám ji od mnoha
ní péče, odblešení, odčervení,          lidí, někdy firem, a i třeba úřadů. Velice za
vykrmování, mazlení, kastrace. Podařilo se.    ni děkujeme. Samozřejmě bychom byli rádi,
Stal se z něj nádherný dlouhosrstý kocourek.   kdyby byla mnohem větší, a třeba jednou
Po pěti měsích našel i svůj domov, kde se     i bude☺
projevoval jako kavalír s láskou k nové rodině,
a novým zvířecím kamarádům. Tak, teď už      Mezi naše podporovatele bude letos již dru-
znáte příběh Bezdíka☺               hým rokem patřit i benefiční ÚTULEK FEST,
Bezdík je pouze příkladem, který slouží      konaný na hradě Střekov 11. - 12. 5. Chceme
k tomu, že pomáhat se vyplatí. I proto jsme    touto cestou poděkovat všem, kteří za tou-
v dubnu 2017 založili spolek Felisicat, který   to akcí stojí, i těm, kteří se ji účastní, a tím
pomáhá venkovním kočkám v Ústí n. L. a okolí.   tedy pomáhají. Přejeme, ať se vám akce líbí,
Nejenže venkovní číči krmíme, ale snažíme     abyste si ji užili, a bavilo vás pomáhat.
se jim zajistit veterinární péči, kastraci (spo- Za spolek Felisicat, a kočky, vám děkuji.
lupracujeme s útulkem), a v tom nejlepším
případě i nový domov. Vy, kteří nás sledujete     Luboš Čapek (předseda spolku Felisicat)
na facebooku, o naši činnosti víte. Neděláme
to pouze proto, že máme rádi kočky. Snažíme
se tím i řešit situaci, kdy se v ulicích měst
pohybuje jejich velké množství. Vše hlavně
díky nezodpovědnosti lidí (a trochu i úřadů).
Vnímáme, že problémy je třeba řešit, a tento
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10