Page 7 - EnterUL ONLINE
P. 7

divadlo: kredenc - kult produkce

                           Koho z herců mohou naši čtenáři znát?      divadlo
                           Ústečtí diváci asi Anitu Krausovou, která byla
                  foto: Jiří Dvořák dlouhá léta členem souboru Činoherního     7
                           studia, televizní diváci pak asi Honzu Řez-
hodinách se vlak vrací zpět do Lovosic. V prů-    níčka ze seriálové produkce, fandové jazzu
běhu cesty jsou ve vlaku podávány produkty      legendárního Dana Fikejze.
Českého středohoří - džusy, vína, skvělá slivo-    Soubor je poskládán z různých českých diva-
vice a další.                     del. Například z Hadivadla Zbyšek Humpolec,
To zní velkolepě. Kolik lidí se na před-       z Městského divadla Brno Martin Tlapák,
stavení podílí?                    z Minoru Jakub Urban a až z daleké Barce-
Přímo na trase je 26 účinkujících. K tomu se     lony pochází naše mimka Vanessa Díaz.
ale musí připočítat scénárista, režisér, kos-     Komu je Kredenc určen?
týmní výtvarník, produkční, strojvedoucí,       Podtitul představení je„rozmarná pocta Čes-
řidiči a další.                    kému středohoří“. Během jízdy se divákům
Celkem to vychází na práci skoro 35 lidí.       otevírají krásné výhledy do krajiny, zažijí
Současně s vlakem se po různých trasách        západ slunce v sadu a při zpáteční cestě si
pohybují čtyři auta, která zajišťují logistiku    užijí hororově laděnou baladu s mrtvými
herců, loutek, rekvizit a techniky podél trati.    vojáky vstávajícími z hrobů.
                           Kredenc je tedy určen milovníkům Českého
                           středohoří a těm, které baví hravé divadlo.
                           Představení si užijí především dospělí, ale
                           přístupné je i nebojácným dětem od osmi let.
                           Bude Švestková dráha stejná jako loni
                           nebo plánujete nějaké změny?
                           Máme pár nápadů. Některé scény chceme
                           udělat bohatší, pár scén chceme doplnit.
                           Určitě přibyde fireshow a výtvarné instalace
                           podél cesty. Základ představení ale zůstává
                           stejný.
                           Kdy začne prodej vstupenek?
                           Vstupenky půjde koupit pouze online na
                           www.kultprodukce.cz od 1. května.

                                              -ML-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12