Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

divadlo       r o z ho v o r : H o n z a k v a s n i č k a

     Kredenc
     opět vyjíždí!

     Divadlo ve vlaku, obří loutky, mimové i akrobaté, to vše bylo loni k vidění na Švestko-
     vé dráze v představení Kredenc. O projektu a jeho budoucnosti si povídáme s produ-
     centem Kredence Honzou Kvasničkou ze spolku Kult.

     Pojede i letos?              vlaku slangově nazývaného Kredenc. Na
     Ano, loňských 16 repríz představení se vypro- palubě je přivítal kapitán a vyrazilo se po
     dalo během pár dní a zájem předčil naše oče- Švestkové dráze směrem na Most.
     kávání. Rovněž reakce publika byly nadšené Do vlaku nastoupila průvodčí, která diváky
     a mnoho lidí se nás ptalo, zda si troufneme provázela dějem. Přímo v jedoucím vlaku
     ten projekt zopakovat. Rozhodli jsme se nako- a také na přilehlých nádražích či okolních
     nec, že letos odehrajeme 10 repríz. Konkrétně kopcích se odehrávaly krátké příběhy inspiro-
     každý večer od 25. června do 4. července. vané historií kraje.
                          Účinkovali herci, obří loutky, mim, živá
     Jak vlastně to představení probíhalo?   hudba, akrobaté i krásné scenérie ubíhající
     Lidé nastoupili v Lovosicích do motorového krajiny Českého středohoří. Po dvou a půl
6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11