Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

DUBNOVÝ ÚVODNÍK

„BUĎTE SILNÍ. BUĎTE POZITIVNÍ.

  POMÁHEJME SI LOKÁLNĚ.“

„BE STRONG, BE POSITIVE". Povzbuzující     Tématem měsíce je "JARO POD ROUŠKOU".      5
hesla do jakékoliv doby, té současné      Na celkově 68 stranách vás mj. čeká rozhovor
koronavirové zejména. Kdo by si před      s ústeckou imunoložkou či aktuální postřehy
pár roky pomyslel, že obraz, jehož část    z mnoha koutů světa. Co chybí, jsou tradiční
zachycuje titulní stránka, poslouží jako    programy, resp. přehled kulturního dění. Až
ideální "štít" celého dubnového čísla...    na pár výjimek to všichni zabalili (na výběr
...čísla, které málem             nemaje) a nikdo stále přesně neví, kdy nás
nevyšlo, což rozhodně
žádná aprílová kachna                      k sobě zase pustí. Pro
není. S humorem ale                       aktuální dění se oplatí
zkuste vyjít i mimo prv-                     sledovat sociální kanály
ní den nového měsíce.                      a webové stránky.
Tam, kde je smích, je                      V dobré kondici zdá se
totiž i naděje a ta, jak                     portál usti-nad-labem.cz,
víme, umírá poslední.                      www.vstupenkyusti.cz
I my řešíme problémy                       zase reagují na přesu-
související s pandemií, činíme tak ale zpoza           nuté termíny akcí.
počítačů a mobilů, schováni ve svých bezpeč-  Námi listujte na www.enter4U.cz a samo-
ných ulitách.                 zřejmě papírově. Naše distribuční síť (čítající
Smekáme před všemi těmi, kteří každý den    cca 130 míst) je však zrovna děravá. Do ulic se
musí do práce, do ulic, do nemocnic, dělat   4000 Entery vyrážíme 6. dubna a maximální
činnosti, bez nichž se žádná společnost    snahou bude efektivní kombinace zrovna
neobejde. Riskují tak zdraví nejen svoje, ale otevřeného (gastronomický sektor, nemocni-
i svých nejbližších. Chválíme dobrovolníky   ce, lékárny, další krámy, pumpy...).
a další, že v této nesnadné době pomáhají.   Převelice děkujeme těm, na nichž toto mi-
Věřme, že na ně stát, přes všechny své zákazy mořádné vydání stojí, že nás na cestě k vám,
a restrikce, nezapomene.            čtenářům, podpořili. Vděční samozřejmě
A my, prosím, nezapomeňme na ty, kteří     jsme i klientům minulým, jakož těm budoucím.
utvářejí místní trh. Podporujme se navzájem,  Všem přejeme TO NEJLEPŠÍ JARO 2020!
pokud možno ještě víc, než dosud. Vraťme             Za redakci Emilio & Rozka
zpátky byznys do kamenných krámů, omez-
me online shopping (není-li lokální☺).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10