Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

ROZHOVOR: KAROLA HAASOVÁ

ČEŠI SE NESPOLÉHAJÍ
 NA POMOC STÁTU,

ALE NA VLASTNÍ SÍLY

Rok 2020 se do dějin lidstva nejspíš zapíše jako rok koronaviru. Podle čínského
horoskopu začala vláda kovové Krysy 25. ledna. Nadvláda viru známého jako
COVID-19 nastoupila v Evropě o pár dní později, dodnes na vrcholu jejích smutných
statistik vlaje vlajka dvou poloostrovních států na jihu: Itálie a Španělska.
V prvním březnovém týdnu se v Novém městě na Moravě odjel světový závod
v biatlonu bez fanoušků (očekávali jich cca 100 000). Rozhodla o tom v pondělí 2. 3.
devítičlenná Bezpečností rada státu. Den předtím testy odhalily v Česku první tři
případy nákazy. Počet nakažených od té doby stoupal a vláda přicházela s novými,
restriktivnějšími opatřeními zejména v oblasti volného pohybu lidí.
MUDr. Karola Haasová se narodila v Ústí. V roce 1988 ukončila studium na III. Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy a od té doby pracuje v Centru imunologie a mikrobiologie
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Zde vede výrobu bakteriálních imuno-
modulátorů. Karola se dále zabývá imunologií, alergologií a mikrobiologií.

Imunologie jako obor hraničí s virologií, alergie, tedy neschopnosti těla rozpoznat,
epidemiologií či parazitologií. Co že alergen, například pyl, není nepřítel. Dále
všechny tyhle„-logie“ vlastně spojuje? autoimunitními chorobami, tedy neschopno-
Imunologie se uplatňuje nejen v otázce obra- stí rozpoznat, že s vlastní buňkou se nebojuje,
ny proti virům, bakteriím  a primárním (vrozeným)
a parazitům, je to velmi   a sekundárním (získaným)
komplexní a neuvěřitelně   snížením imunity.
dynamický obor. Prolíná
všemi obory medicíny     Dovedla jste si kdy před-
i proto, že imunitní systém stavit, že by svět
je velmi úzce spjat s endo- mohlo paralyzovat in-
krinním a neurologickým   fekčníonemocnění s rysy
systémem, s nimiž zajištuje stávající pandemie?
složité regulační a adap-  Pandemie infekčních one-
tační reakce organismu.   mocnění provází lidstvo od
Zabývá se chybami imu-    jeho vzniku. V podvědomí
6 nitního systému jako jsou lidí jsou tzv. morové rány,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11