Page 2 - EnterUL ONLINE
P. 2

EELLOOAA CENTRUM OSOBNÍHO ROZVOJE
          METODOU J·I·H ®

          Cesta k životní harmonii

TERAPIE A KOUČINK
osobního rozvoje metodou J·I·H®

osobní a on-line konzultace

• 	základem Metody JIH® je vnímání a cítění pocitů,
	 emocí a myšlenek
• 	při sezení uvolňujeme energetické bloky
	 a vracíme vás tak zpět k sobě
• 	vedeme vás k vědomé práci se sebou
	 – sami si volíte život, jaký chcete žít

ŠKOLA ŽIVOTA – škola lidství a hojnosti

24. 4. I 16–20 h I 1. lekce

Martina Zelenická a Mária Vodvářková
•	 základem je váš vztah k sobě v 10 oblastech života
• 	vedeme vás k pochopení, jak se cítíte a proč,
	 také vás naučíme, jak s tím pracovat
• 	získáte svou vlastní hodnotu a impulz objevovat nové výzvy svého života

AUTOMATICKÁ KRESBA
DIAGNOSTICKÁ METODOU J·I·H®

16. 5. I 10–17 h

Martina Zelenická a Mária Vodvářková
•	 jednoduchá a velmi účinná technika v pomoci sobě i svým blízkým
• 	barvy vám odhalí příčinu vašeho nepohodlí, kterou poté vyčistíte
•	 naučíte se používat svou intuici, získáte nadhled a schopnost umět
	 pomoci sami sobě

  Chcete se v životě cítit lépe? Ukážeme vám, jak na to.

 Maja Vodvářková    Martina Zelenická

   tel. 721 463 194    tel. 732 323 948
www.majavodvarkova.eu www.martinazelenicka.cz

Sledujte nás také na Eloacentrum, info@eloacentrum.cz │ Masarykova 750, 400 01 Ústí n. L.
   1   2   3   4   5   6   7