Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

DIVADLO            DIVADLO: POZVÁNKA

      FESTIVAL KULT
     PO DVACÁTÉ TŘETÍ

     Fanoušci divadla dobře ví, že říjen v Ústí nad Labem znamená více než týden inten-
     zivních zážitků v podobně divadelního festivalu Kult. Nejinak tomu bude i letos, kdy
     se uskuteční 23. ročník, jehož tématem je Proměna, kterou organizátoři dle svých
     slov odkazují jak na současné problémy ústeckého regionu a silnou potřeby změny,
     tak také k fenoménu dnešní turbulentní doby.
     „Dramaturgie festivalu se soustředí na ‘faktor PROMĚNY’ v jednotlivých inscenacích,
     i obecně v kontextu vlivu umění na proměnu okolí“, uvádějí k festivalu.

     K oficiálnímu slavnostnímu zahájení Nejmenší návštěvníky 18. října potěší Losers
     dojde ve čtvrtek 15. října v parku na Cirque Company, se svým historicky prvním
     Severní Terase, kde skupina akrobatů dětským představením Mimjové, které sli-
     a performerů V. O. S. A. Theatre uvede buje dobrodružný příběh boje dobra proti zlu,
     představení Proměny.         kde nechybí akrobacie, pantomima a humor.
     Hned druhý den festivalu si budou moci Velkým tahákem bude také A studio Rubín se
     návštěvníci vybírat mezi Studiem Hrdinů svým Burnout nebo Vyhoř!, během kterého
     a jejich životem Jana Patočky inspirovanými na pódiu nejsou pouze herci, ale také režisér
     Kacířskými esejemi a premiérou nové insce- a scénografka.
     nace „domácího“ Činoheráku Heda Gablerová, Festival zakončí v sobotu 24. října oblíbené
     v němž „dceru generála, manželku profesora, Divadlo Demago, tedy one man show Jiřího
     milenku prázdnoty a střelných zbraní“ ztvární Maryška. V Ústí dobře známý herec pro svůj
     Anna Fišerová.            kus tentokrát zvolil název Proměny bytu
                       kojné a za výchozí bod své improvizace
     Divadelní program festivalu je situo- červen 1953.
     vaný převážně do budov Činoherního
     studia a Veřejného sálu Hraničář. Dojde V doprovodném programu se letos objeví
     ale i na populární prostory industriální besedy k uváděným inscenacím, módní
     Armaturky, ve které proběhne netra- přehlídka Ateliéru oděvního a textilního
     diční „live-cinema“ divadla Temporary designu UJEP, recitál pražské písničkářské
     Collective.             legendy Jakuba Nohy nebo premiéra filmu
     Jejich Putinovi agenti využívají živého Nekorektní příběh, který vznikl v režii Filipa
     natáčení a živého střihu, což každé uvedení Nuckollse podle scénáře Miroslava Rosendorfa.
     dělá originálním a neopakovatelným.
6                                  -Póža-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11