Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

ROZHOVOR: LENKA HAVELKOVÁ

DIVADLO UNIKÁTNÍ WALL DANCE

     O novinkách dvaadvacátého ročníku ústeckého divadelního festivalu hovoří produk-
     ční pořádajícího spolku KULT, Lenka Havelková.

     Co přinese 22. ročník KULTu?           s dětmi by si neměly nechat ujít pohádku od
     Uvedeme 19 divadelních inscenací - někte-     Divadla DRAK Medová královna a Pohádku
     rým z nich budou předcházet dramaturgické     o LIAZCE z libereckého Naivního divadla
     úvody, na ty doporučuji zajít pro lepší po-    o slavné pouštní rallye Paříž-Dakar.
     chopení kontextu daného představení, dál     A na co se těšíš ty?
     nabídneme několik koncertů a výstavu.       Já nejvíc na Vitku brněnského divadla Husa
     Letošní festival si pokládá otázku „Co přináší  na provázku. Tereza Marečková je skvělá
     řeka?“ - na to se budeme snažit přijít třeba při herečka, což dokazuje třeba i to, že vyhrá-
     zahájení 10. října na Lidickém náměstí, kde    la Cenu divadelní kritiky v kategorii Talent
     nás čeká, v České republice naprosto unikátní,  roku. Zároveň mě fascinuje život Vítězslavy
     Wall dance na budově magistrátu. Uvedeme     Kaprálové, což byla mladá, velmi úspěšná
     také jedno ukrajinské divadlo, jehož před-    a talentovaná dirigentka, skladatelka, která
     stavení vzniklo v rámci projektu „Dialog bez   žila poměrně nekonvenčně na svoji dobu
     hranic“. Scénář k němu připravila Monika     a zemřela předčasně ve 25 letech. Představe-
     Kaňová, která za jeho dramatizaci získala     ní vzniklo na motiv knihy od Kateřiny Tučko-
     třetí místo v rámci Anonymní dramatické      vé, která napsala například Žítkovské bohyně
     soutěže agentury Aura-Pont. Představení      nebo Vyhnání Gerty Schnirch.
     bude s titulky, tak zmizí i jazyková bariéra.

     Jaká představení by neměla ujít kultur- Máte v programu něco, u čeho může
     ním nadšencům?                  člověk„vypnout“ a nechat se bavit?
     Rozhodně novocirkusové představení Heroes Rozhodně je to Pusťte Donnu k maturitě, pa-
     od Losers Cirque Company. To tentokrát rodie na americký seriál Beverly Hills 90210
     vzniklo ve spolupráci s mimem Radimem nebo představení Divadla Demago, což je
     Vizvárym, a tak se můžeme těšit na akro- klasická improvizace Jirky Maryšky.
6 batické kousky s prvky pantomimy. Rodiny                       -Honza-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11