Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

ŘÍJNOVÝ ÚVODNÍK

KRIZE, BRNO A FRANCIE

Ústí nad Labem, Bukov – Způsob letošního     úspěšně a s radostí dostal právě na vysokou
léta zdál se mi poněkud krizovým.        školu, kterou si sám vybral.
Prázdniny začaly„vládní krizí“ okolo ministra
kultury, a pokračovaly „lo-           Momentálně mám krizi časovou. Spočívá
kální krizí“ v ústecké zoo. Tak                v tom, že stále nemohu dočíst
to byly ty negativní události.                 „Erotické dějiny Versailles“.
A ty pozitivní? Červnová                    Jen žádnou mýlku, není tu
krize s prakticky nesehna-                   řeč o pornografii. Hrdinkami,
telnými vstupenkami na                     nezřídka zápornými, jsou
výborné představení „Sen                    milenky, přítelkyně a man-
noci svatojánské“ ústeckého                  želky z časů od vlády Jind-
Činoherního studia v režii Filipa Nuckollse.          řicha IV. až po Ludvíka XVI.
Je radost vidět, že je o něco pozornosti
hodného velký zájem!               Tyto dámičky, tu a tam i slušné intrikánky,
Další krizi naše rodina zažila, když se nám   zde odhalují ramínko, jinde povyhrnou spod-
rekonstrukce bytu oproti očekávání „poně-    ničku a ukáží kolínko, či jen šeptají své erotic-
kud protáhla“. Nakonec alespoň s úspěšným    ké představy do oušek vladařů „Sladké Fran-
výsledkem. Zvláště Podlahy Jonáš nám       cie“. Pravda, největší prostor zde má sám Král
„maximálně“ vyšly vstříc. Takže srdečné díky.  Slunce – Ludvík XIV. Užijete si zde zkrátka
Pro mne jako matku přišla během léta další    dost zajímavé čtení, popisující hlavně spletité
krize – a to citová.To když staršího syna Jaku- vztahy mezi francouzskou šlechtou. Ale zda
ba přijali hned na více oborů na Masarykovu   to je čtení inspirativní i pro moderního Čecha
univerzitu v Brně. Hřeje mne však pocit, že se  či Češku, Bůh suď. Ale jako ony prací prášky
                         z reklamy, radši uschovejte z dosahu dětí.

                             Hezký podzim, bez krizí a krys, přeje
                                      Lenka Strnadová

                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10