Page 3 - EnterUL ONLINE
P. 3

PRODEJNÍ VÝSTAVA
                                                                                          NA PODPORU GALERIE

                                      PROSINEC 2020 | ROČNÍK 7 | ČÍSLO 70 EMILA FILLY A OBSAHJEJÍ ČINNOSTI ČÍSLA

Grafická kompozice obálky: Rozka, Ilustrace na obálce: Michal Novák © 2020    ČINOHERÁK STREAMUJE        0U7m. 1ě2n.í—je
                                         THÁLIE PRO OPERU
                                      12 – 21 DIVADLO             30. 12. 20

                                                        FILLOVKvAydržet!dopis babičce_enter.pdf 1 18.11.2020 15:26:08

                                                                 PODPOŘ UMĚNÍ,

                                                                 KTERÉ SI NAŠLO MÍSTO

                                                         38 – 51 UMĚNÍPřes 20 umělců a designérů!
                                                                     Více informací na: /GalerieEmilaFilly nebo gef.cz

                                      22 – 31 HUDBA           Dopis  dběadebčičkcoev,i
                                                        dopis
                                                       C VÝZVA KNIHOVNYnaapnpišeKotzšnenaklietháVdpetomoyeřřvpfeíésonnsidseťíaebactenajvsieMtíevbde-dhÚibiýaďmločoésojmcítnadndeívneiioeěnláabmn:mbtašklkeioído,rzolbveehovkoLzsiosaýnaklduekombapeětvezvreidnao.mideud@osočjě.bteksteroonvábvizkoáieu,rlklyk.cyz.
                                                       M
                                                       Y
                                                      CM
                                                      MY
                                                      CY
                                                      CMY
                                                       K

                                      VYSMÁTÁ ŽÁBA            52 – 71 KŘÍŽEM
                                      MÁ E-SHOP                  KRÁŽEM

                                      32 – 37 GASTRO           72 – 82 ŽIVOTNÍ
                                                             STYL

                                      Uzávěrka na PROSINEC je 13. 12. / pište na redakce@enterUL.cz

                                           ČTĚTE NÁS ONLINE NA:    STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM!

                                                          enterUL

                                                                                                                                                                                      3
   1   2   3   4   5   6   7   8