Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

PROSINCOVÝ ÚVODNÍK

ROK NA VLNÁCH S KNÍREM

Končí nám listopad, November nebo         ...	nejpříjemnější byly vlny spojené s roč-
chcete-li Movember (i k vám se jistě do-      ními obdobími. Živé jaro, které jsme mohli
nesla tato světová akce s knírem, která      trávit venku, na vzduchu. Plné léto, které
svou činnost zaměřuje na podporu muž-       bylo tím pravým naším létem. Žádné tropy
ského zdraví, nejen toho duševního, což      u moře mne letos nečekaly a tak jsem projel
je v dnešní době velmi
důležité) a teď už jen                       republiku tam a zase zpět.
prosinec, Silvestr a je                       Smyslný podzim plný
to tu zas. Jelikož ten rok                     barev a babí léto. Martin
dvacet byl a stále ještě                      si bílý prášek opět nechal
je jak na houpačce, na                       pro sebe, uvidíme tedy, co
vlnách, zrekapituluj-                        nám přinese zima.
me ho podle Kníru.                         ... a je tu vlna vánočního
Vše to začalo, jak bývá                       shonu a obžerství, která
zvykem na Silvestra,                        malinko přehluší vlnu kli-
rachejtlemi, které už ně-                      du, míru, pokory a pohody
kolik let nepoužíváme a hned poté Novým               s rodinou. Takto vypadá
rokem, jenž nám přinesl zase něco nového              čas vánoční v posledních
a neočekávaného.                  letech. Spěch, nákupy, jídlo, stres, úklid,
...	vlna předsevzetí, která si já osobně ne-    to jsou pro mnoho lidí Vánoce. O tom přeci
dávám, abych nebyl zbytečně zklamán, když     Vánoce nejsou. Zpomalte, uklízíte a naku-
je nedodržím. Nehubnu, nepřestávám se       pujete přeci pravidelně, myslete na rodinu
žádným ošklivým zlozvykem a nezačínám žít     a na své vlastní zdraví i svých blízkých a buďte
zdravěji, ale mohl bych od každého trochu.     ohleduplní.
Ale to bych pak nebyl já.             Ale nenechte svou mysl zcela ukolébat a udr-
...	vlny Covidu a rozvolňování. Jelikož moc    žujte si nadhled, jelikož vlny patří do života
nemusím obchody, nákupy a v neděli ne-       stejně jako na moře. Díky všem vlnám je náš
nakupuji vůbec! Situace kolem obchodů pro     život neobyčejně zajímavý.
mne nebyla tou nejdůležitější. Covid pro mne    Pokud se budete chtít dozvědět více o Kníru,
nejvíce vystihuje zavírání a otevírání škol.    můžete hledat #tensknirem, blog, který
Se svými žáky jsem se loučil asi 5krát a vítal je popisuje cestu životem muže, jenž si klacky
4krát. V těchto vlnách si každý z nás, rodičů,   pod nohy hází sám.
splnil malý dětský sen a mohl si zahrát na
opravdovou školu u sebe doma a se svými dětmi.                Dalibor Kouba

                                                   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10