Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

ROZHOVOR: VÁCLAV BERAN

 MÁME LEPŠÍ
 VYBAVENÍ,
  ALE JSME
POHODLNĚJŠÍ

foto: Jiří Preclík

Na chodbě ústeckého Muzea visí obraz vydry říční (Lutra lutra). V Čechách je zvláště
chráněna jako silně ohrožený druh a vyskytuje se jich u nás okolo 4000.
Síla té fotky spočívá v momentu zachycení. A intenzita práce jejího „parťáka nad
zemí“ pak tkví v tom, aby takových vzácných okamžiků jen přibývalo...
Mgr. Václav Beran vystudoval systematickou biologii a ekologii na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Jako zoolog pracoval v Agentuře ochrany přírody a krajiny
v Havlíčkově Brodě a v Moravském zemském muzeu v Brně. Od roku 2008 je zaměst-
nancem Muzea města Ústí nad Labem a vedoucím jeho přírodovědného oddělení.

Ty a Lutra. Kdy to mezi vámi zajiskřilo?     rizika pro vydry (nebezpečná místa, třeba
Narodil jsem se na Vysočině a přes kopec     nebezpečné mosty, překážky na tocích atd.).
byla Stanice ochrany fauny Pavlov. Tam vy-    Ale pokud naleznete zraněnou vydru, určitě
dry chovali a tam to zajiskřilo. Od té doby   volejte buď do nejbližší záchranné stanice,
mě už vydra provází pravidelně. Nejdřív     Městskou policii, nebo k nám do muzea.
v záchranné stanici, pak večerníčkový Vydrísek, Mrtvé vydry se snažíme shromažďovat
potom sledování vyder s vysílačkami v České   z celé republiky, proto budeme velice vděční,
Kanadě, následně různá mapování rozšíření,    když nám nález mrtvé vydry hned oznámíte.
početnosti a nyní nejvíc času trávím pitváním  S nálezci se domlouváme na dalším postupu.
vyder, které uhynou hlavně na silnicích.     Každá uhynulá vydra je pro nás velmi cenná.

Projekt Lutra lutra se věnuje ochraně. Pak jsou tu rybáři, resp. majitelé ryb-
Co dělat, když vidíme tuto šelmu po- níků, kteří vydru pokládají za „pytláka“
raněnou či přejetou třeba na silnici?      a podle toho k ní také přistupují. Tahle
6 Cílem projektu je hlavně odhalit dlouhodobá situace ale má řešení, viď?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11