Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

LEDNOVÝ ÚVODNÍK

„ZMĚNA V ŽIVOTĚ I KOLEM NÁS“

Nevím jak u vás, ale liché roky jsou v mém   Zdeněk, Pavel, Aneta, Lucie, Olga, Alena
životě většinou zaplněné něčím novým, urči-   a ještě mnohonásobně více dalších se navždy
tou výraznou změnou, buď v osobním životě,   zapsalo do historie jednoho z nejstarších kin
nebo kolem mne. A takový byl i loňský rok.   v republice. Díky nim totiž tento dům bude
Dům umění Ústí nad Labem            moci navázat na svou dlouholetou historii
se přestěhoval do dočasných
prostor v blízkosti Hraničáře.                premiérového kina v Ústí nad
Galerie Emila Filly s koncem                 Labem.
roku opustila své dosavadní                 S digitalizací však do Hraničáře
prostory a čeká ji obdobné stě-               nepřichází jen kvalitní obraz
hování, nicméně trvalejšího                 a zvuk. Inovace s sebou přináší
rázu, a to pravděpodobně také                především konkurenceschop-
někam do centra. Duše blízké                 nost. Pro nezávislou kulturní
výtvarnému umění i kultuře to                instituci jakou je Hraničář je
tak budou mít blízko k sobě,                 schopnost dlouhodobé udr-
aniž by se loudaly po celém                 žitelnosti existenční otázkou.
městě. Budeme v roce 2020 pěkně pohro-            Digitalizace nám ono palčivé
madě, na dosah i na dohled. A to je dobře,   téma sice nevyřeší, ale může nám pomoci
protože v nadcházejícím roce, alespoň u nás   se nedržet jen těsně nad hladinou, ale plavat
v Hraničáři, na vás čeká opět o něco pestřejší a určovat směr.
program.                    Vážení čtenáři Enteru, přeji vám v novém roce
Lidé jako Anička, Jana, Tomáš, Karel, Josef,  mnoho příjemných a ve vzpomínkách dlouho
Kamila, Ida, Barbora, Václav, Petr, Radka,   udržitelných kulturních zážitků.
Martina, Eliška, Adéla, Marek, Eva, Tereza,       MgA. Aleš Loziak (ředitel Hraničáře)

                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10