Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

dubnový úvodník

   pohádkový apríl

Do pohádek patří královny a králové. Kdo      pořadatelem je JARO a vaše maličkost☺
z nás říká ,,Jsem narozen-a v měsíci dubnu“    Sdílejme tuto událost co to půjde a už teď
už předem si může s velkou grácií gratulovat,   se těším, až vyjdu ven z kanceláře a potkám
že ten čtyřlístek štěstí dostal do vínku bez    jejího každého nového účastníka.
jakéhokoliv hledání v trávě. Život královen
a králů, beranů a býků chcete-li, je vystihu-          ... APRÍÍÍÍL ...
jící dvěma slovy: ENERGIE a VYROVNANOST.      Snad mi odpustíte, když na chvíli ponechám
To přesně vystihuje JARO, které je tu, dává    skromnost stranou a přeci jenom vás pozvu
nám pozitivní energii, poté následuje vyrov-    na jednu dubnovou akci, na níž jsem pyšná
nanost... to je kouzlo JARA!            - pyšná, že jí mohu společně s naším týmem
A také se říká „Ve dvou se to lépe táhne“.     ROCK PRO (Gabriela Stuchlá, Jaroslav Spiky)
Stejné je to i s jarním sezením na zahrádce    pořádat: 20. 4. se v Restauraci Na Kopečku
s dobrým vínem či něčím ostřejším. Spíš bych    koná benefice ,,ROCK PRO Mobilní hospic
ale razila jiné krédo: „S pozitivní energií se to v Ústí nad Labem“ - koncert pro dobrou věc.
lépe táhne“. A právě JARO nám tohle nabízí     A tím se opět vracím k pozitivní energii, která
úplně grátis, zcela dobrovolně a s úsměvem...   stála i u zrodu
Měla bych vás pozvat na x akcí, které se díky   této akce a hrála
aktivním pořadatelům v dubnu konají a vy-     hlavní roli při její
jmenovat od A do Z naše ústecké bary, ka-     realizaci.
várny, kluby a kulturáky, kde bude o kulturní
zážitky na stopro postaráno. Jestli dovolíte,    ... VÍTEJME
nechám tuto aktivitu na ENTERu. Já vás chci     S ÚSMĚVEM
ale pozvat jinam - na akci, kde vstupným je     DUBEN, JARO,
váš úsměv, začíná datem 20. 3., místo jejího     ENERGII ...
konání má rozsah ležaté osmičky a hlavním
                                Erin

Divadelní soubor                  hrajeme v kinosále dk:              5
    MLADÁ SCÉNA
                          KOCOUR MODROOČKO
      Dům kultury, V. Hradební 19
         400 01 Ústí nad Labem      sobota 14. 4. od 15:00
           www.mlada.scena.sweb.cz
                          GULLIVEROVY CESTY
 Tel. 604 175 257 • mlada.scena@seznam.cz
                          2. část - Země Obrů
                          sobota 26. 5. od 15:00
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10