Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

ROZHOVOR: NIKOLA ROŠTEJNSKÁ

   ZPÁTKY DO ZOO?

  V pátek 1. května 2020 ústecká zoo opět otevřela veřejnosti. Po sedmi „karan-
  ténních“ týdnech se všichni zdejší klienti dočkali natěšených dětských tváří. Od
  pondělí 25. května 2020 je v zahradě možné navštívit i všechny pavilony a vnitřní
  expozice. O omezeném, resp. rozvolněném, provozu, ale zejména o posledních
  přírůstcích mláďat či postavení nové voliéry, si povídáme s vedoucí útvaru kontaktu
  s veřejností Zoologické zahrady Ústí nad Labem Nikolou Roštejnskou.

  S jakými novinkami zahájíte sezónu?     Od našeho zřizovatele jsme získali finanční
  Akci Slavnostní zahájení sezóny přesouváme prostředky na projektovou dokumentaci na
  na 27. června vzhledem k postupnému výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie
  uvolňování bezpečnostních opatření. Během ve výši 347 230 Kč, která bude vybudována
  uzavření areálu proběhla v pavilonu exotária v prostorách bývalé expozice pro malé šelmy.
  rekonstrukce tří expozic, které v rámci pro- Do těchto míst se posléze přestěhují zoborož-
  gramu představíme. Do první se přesunula ci vrásčití, u kterých se s chovem řadíme mezi
  skupina kaloňů pobřežních, do druhé se evropskou špičku. Další peníze jsme získali na
  přestěhovali leguáni kubánští a leguánci projektovou dokumentaci na výstavbu ex-
  měniví z dolního patra a do třetí jsme získali pozice vodních ptáků ve výši 705 870 Kč, kde
  nový druh - leguány nosorohé. Další ex- proběhne přestavba chovatelského zázemí
  poziční novinkou ve spodní části zoo je druhá včetně zasíťování celé expozice.
  voliéra pro australské ptáky, kde mají svůj
  domov kystráčci modrolící a nově dytíci velcí, U kterých druhů uvidíme mláďata přišlá
  které naše zoo chová poprvé.         na svět během uzavření areálu?
                        Ve venkovních výbězích lze spatřit pět
  Na co všechno využijete získanou dotaci mláďat u jelenů sika či čtyři mláďata u anti-
  od ústeckého magistrátu?           lop jeleních. K lednovému přírůstku přibyly
6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11