Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

ČERVNOVÝ ÚVODNÍK

DOBROVOLNÍK HLEDÁ SENIORA

V Dobrovolnickém centru, z. s., se již    Během několika dnů se nám do Krajského
20 let snažíme zapojit co nejvíce dobro-   koordinačního centra dobrovolnické pomoci
volníků do našich aktivit.          nahlásil neskutečný počet dobrovolníků.
Doučování, kultura nebo
půlmaraton – leckomu se                    Tolik, až nám došli potřební
naše programy líbí. Dob-                   senioři. Změnili jsme leták,
rovolnictví se hodí do živo-                 aby už nebyl zaměřený na
topisu. Do denního režimu                   dobrovolníky, ale na lidi,
se vedle práce, školy, tré-                  co potřebují naši a vaši
ninku, hudebního nástroje                   pomoc.
a rodiny však už nevejde.
Najednou z toho všeho                     Korona jednou přestane,
zbyde jen ta rodina, ma-                   Dobrovolnické centrum
ximálně ještě pár hodin                    vám ale pro realizaci vaše-
práce z domova. No, a my                   ho dobrého skutku bude
v Dobrovolnickém centru                    stále k dispozici.
máme plné ruce práce.                     Kdo se během pandemie
„Ráda bych někomu pomohla, můžu třeba             nedostal na řadu, má stá-
vyvenčit psa.“ „Mám teď dost času, mohla           le šanci dát svému času
bych hlídat nebo doučovat děti.“               smysl.
„Kdyby někomu došly potraviny, jsem k dispo-
zici. Mám řidičák i auto.“                        Anna Käsche
                           Koordinátorka projektu FIT pro život II

                                 (anna.kaesche@dcul.cz)

17. 7. 2020                  www.VstupenkyUsti.cz
CˇAJOVNA
U VYSMÁTÝ
ŽÁBY

                                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10