Page 7 - EnterUL ONLINE
P. 7

P O ZV á N K A : m t f 2 0 1 8

ÚSTECKÝ Taneční maratón

První listopadový víkend (3. - 4. 11. 2018)   Vzhledem k tomu, že jsou soutěže ve výše   7
se koná ve Sportcentru Sluneta na Klíši     uvedených kategoriích nejen krásné, ale
49. Mezinárodní taneční festival 2018.     i časově náročné, do sobotního programu se
Podařilo se nám pro Ústí nad Labem zajistit   nám kromě několika exhibičních vystoupení
soutěže v tanečním sportu vysoké bonity.    už žádná nevešla. A proto jsme přesunuli
Po loňském úspěchu jsme znovu požádali     všech ostatních 8 plánovaných soutěží svě-
světovou federaci tanečního sportu o pořa-   tového tanečního okruhu, souhrnně nazýva-
datelství Evropského poháru v kombinaci 10   ných LABE OPEN (WDSF International Open
tanců. Přijely k nám vel-            a WDSF Open Youth a Senior), na neděli.
mi kvalitní páry z celé
Evropy, formát soutěže                       V sobotu 3. 11. 2018
se nám líbí a hodí se do                      se bude v hale Sport-
celkového konceptu.                         centra SLUNETA na
V červnu se naskytla                        Klíši tančit od 9 ráno
možnost uspořádat pre-                       do přibližně 22:30.
miérově Mistrovství                         A v neděli 4. 11. to
Evropy v Showdance                         bude dokonce od 8:30
v latinsko-amerických                        do cca 23:00. Sami si
tancích (LAT) a stan-                        uvědomujeme, že není
dardních tancích (STT).                       reálné to z diváckého
Vzhledem k tomu, že se jedná o premiérový              pohledu absolvovat
evropský šampionát v této kategorii, nikdo   celé. Optimální bude sledovat naše webové
moc neví, co od toho očekávat. Zatím se     stránky a facebookovou událost, kde harmo-
konala pouze mistrovství světa, a to v čín-   nogram soutěží před začátkem aktualizuje-
ském Chengdu, což je pro většinu párů lehce   me podle počtu přihlášených párů.
„z ruky“, takže jezdilo 10 - 15 tanečních párů
do každé kategorie (LAT, STT). Každá země    Bývá zvykem, že sobotní finálový večer, kte-
může nominovat dva taneční páry, tak z toho   rý je takový honosnější, moderuje některá
může být pěkná „masovka“, ale každopádně    ze známých osobností z populární televizní
to bude kvalitní a pestrá podívaná.       show Stardance. Můžeme vám slíbit, že
Samozřejmě nebudou v programu chybět      tomu nebude jinak ani letos. Jméno vám pro-
tradiční národní šampionáty v Showdance     zradíme až v říjnovém čísle měsíčníku Enter,
a Formacích, které dělají z našeho festivalu  stejně jako další novinky.
unikát, protože tyto soutěže není možné vi-
dět na národní úrovni nikde jinde než u nás.         Vstupenky jsou již dostupné
                             na stránkách www.mtf-usti.cz

                                       -Petr Barnat-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12