Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

únorový úvodník

začínají rozmrzat novoroční ledy

Hraničář má málo oken. Ta v naší kanceláři   onu nedokonalost světa. Pak ho historie pře-
jsou navíc pískovaná, a tak jen poznáte, zdali sunula na tu pozici v roce uprostřed ničeho.
je zrovna den či noc. Jelikož programu máme   Ústí je jako únor. Může se snadno zdát, že je
hodně a dní v roce málo, pohybuji se teď    tohle město chladné, nepřístupné a mimo
denně někde mezi dub-
nem a červencem. Nevím                     zorný úhel všech.
jak vy, ale já už mám skoro                   Říkejme tomu třeba pražská
Léto na ulici. A on je venku                  perspektiva. Tou se pře-
přitom únor, takový ten                     staňme dívat. Dokud se
měsíc, kterého si skoro ani                   jí i my sami budeme řídit
nevšimnete. Dnů má málo,                    a věřit jí, nic jiného, lepšího
je studený a šedý. Pod                     tu nenajdeme. A přitom,
touto jeho nenápadnou                      pod tou ústeckou šedou
slupkou ale i tak můžete tušit, že už začínají         slupkou, je co objevovat.
rozmrzat novoroční ledy. A to i v Ústí, městě  Tak, jak pozitivně Ústí vnímají zahraniční
propadajících se chodníků. V Činoheráku už   turisté a návštěvníci, které v Hraničáři často
pilně zkouší na první letošní premiéru, v ga-  potkávám, bychom ho měli začít vnímat i my.
leriích a muzeu pomalu končí loňské výstavy   Město je to jedinečné, nejen v tom zlém, ale
a chystají se nové. Třeba ta v Galerii Emila  především i v tom dobrém.
Filly, 10 let ústeckých plakátů tištěných
sítem, ta bude zajímavá. A tak je to všude.   Do Hraničáře vás zvát nemusím, cestu znáte
Únor býval po jistou dobu v římském kalen-   a z našeho programu si, věřím, jistě vyberete.
dáři posledním měsícem roku, tím důležitým,   A všude jinde si vyberete také, konec konců
který svým občasným dnem navíc vyrovnával    teď v ruce držíte tu nejlepší mapu.

                                    Tomáš Petermann
                                   (Veřejný sál Hraničář)

                                                 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10