Page 7 - EnterUL ONLINE
P. 7

rozhovor: ROMAN KONČEL - ŘEDITEL ZOO

 TUČňÁCI

DOŠLI DO ZOO!

Téměř polovina obyvatel Čech nosí brýle.Tučňák
brýlový, někdy také nazývaný tučňák brýlatý
nebo africký, je jediný druh hnízdící na pobřeží
jižní Afriky. Zároveň je prvním tučnákem, který
stanul na půdě ústecké zoo a navíc jediným
svého druhu na území českých zoologických zahrad. Viděno touto optikou má těch
10 nových “kluků” (konkrétně 4 pánové a 6 dam) v Ústí nad Labem velkou šanci na
celorepublikovou popularizaci. O “obrýlence” v Krásném Březně usilovali od července
2016, kdy byla odstartována reklamní a informační kampaň “Tučňáci jdou do zoo!”
K slavnostnímu otevření jejich nové expozice (bývalé lachtaní) pak došlo 4. 12. 2017.
Od července loňského roku je ředitelem zoo Ing. Roman Končel, který v zahradě
působil už předtím. Rodák z jižních Čech vystudoval Českou zemědělskou univerzitu
v Praze, 12 let působil ve Státním plemenářském podniku a 23 let byl psovodem
Policie ČR. Mezi své zájmy řadí výcvik psů, všestrannou a záchranářskou kynologii,
turistiku, vodáctví či přežití v přírodě a související řešení krizových situací...

Byla v podobné krizi i zoo, když jste ji    Vaše vize zoo plné spokojených zvířat,      7
k 1. 7. 2017 přebíral?             zaměstnanců i návštěvníků jsou jaké?
Stav, ve kterém jsem zoo převzal, měl částečně V současné době jsem odevzdal ke schválení
krizové znaky, a to jak v rámci personálních  Návrh rozvoje zoo v letech 2018 - 2035, který
vztahů, tak finanční situace. Musíme si     obsahuje vize moje i mých kolegů, kteří se na
uvědomit, že v době, kdy některé srovnatelné  zpracování podíleli. Tento dokument by měl
zahrady čerpaly dotace z Evropské unie a ty   v nejbližší době projít schvalovacím řízením
nejúspěšnější až částky dosahující k miliardě  a poté jej představíme veřejnosti.
korun, Zoo v Ústí, až na drobné výjimky, na   Samozřejmě, že pokud chceme vybudovat
tyto prostředky nedosáhla. Časté střídání    funkční zoo, je potřeba investic a udržení
ve vrcholném managementu k uklidnění      personálního potenciálu zahrady. Myslím, že
situace také nepomohlo. To vše jsou sku-    v této části se snad blýská na lepší časy. O tom
tečnosti, které vytváří určitý neklid mezi   svědčí i investice v posledních letech a třeba
zaměstnanci i v samotném vedení zoologické   dobudování expozice tučňáků.
zahrady. Doufejme, že do budoucna bude     Pojďme tedy k tučnákům: Čím to, že jste
tato krásná zoo opět na úrovni srovnatelné   si vybrali právě tento druh?
s ostatními zoologickými zahradami u nás.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12