Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

únorový úvodník

Pozdrav z Děčína, pro pozitivní únor

Mašina brzdí, kola zavřeští, to abych mohla   Ono určitě něco
stanout na prahu toho zvláštního sousední-    pokvete. Zda-li to
ho města s šikmou věží, v jehož ulicích tančí  ale bude mráz na
paprsky slunce prodrané skrz únorové mraky    oknech, bledule
a mezi siluety monstrózních prefabrikova-    nebo nevyvezené
ných obrů, kteří tu všechno tak bedlivě střeží. kontejnery, to se
A nesvítí-li slunko, no tak ať. Den vám může   nechme překva-
rozzářit jakýkoliv letmý úsměv co zkříží vaši  pit.
trať. Zazařte si taky. Není snad krásný pocit,  Vždycky je proč,
zkrátit si čekání na spoj úsměvem na usmě-    nebo komu, se
vavý svět, zatímco s nudou svádíte boj?     smát, tak si nenechte, lidičky, radost brát.
A nenuďte se taky moc. Však je to plně zby-   Mějte se rádi, pěstujte lásku (pozor na po-
tečná věc, na kterou není času dost.       volené limity stanovené EU) a taky, prosím
Činoherák hraje jak zběsilý, pro vaši potěchu,  vás, nepřijímejte nějakou šílenou sázku...
na prknech která znamenají svět, U vysmátý    Například, že všechny dokumenty a práce
žáby se zas Nového čínského roku slaví přílet,  odevzdáte v termínu, nebo že zvládnete
a nebo, je-li libo menší zajížďky, v děčínském  vyběhat finančák za jediný den, bez použití
divadle se na Shakespeara prodávají vstup-    budičů, magie či mafie.
ní lístečky. Českou Kamenicí otřese kapela    Užívejte to vaše město do syta. Město, kde ve
N.V.Ú... Zkrátka a dobře, zůstat doma sedět   zpěvech deště zní Aussig blues...
na zadku, nepřipadá v úvahu.
Stále se také dá vykročit ze dveří vlastní    Každému štěstí pořádný kus!
cestou, někam do ulic, do přírody...
                                       Tereza Veselá

                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10