Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

SRPNOVÝ ÚVODNÍK

JEZERO MILADA, ÚSTECKÝ JADRAN

Lokalitu jezera Milada u Ústí nad La-     Ani my jsme neodolali a před zpřístupněním
bem zná pravděpodobně každý Ústečan      jezera veřejnosti jsme přemýšleli nad realizací
a mnozí přespolní nejen aktivní spor-     závodů v terénním triatlonu a kvadriatlonu.
tovci – hobíci.
Lokalita bývalého                           Díky pochopení
hnědouhelného                             a spolupráci s PKÚ,
lomu, která prošla                          s.p., statutárním
nákladnou hyd-                            městem Ústí nad
rickou rekultivací,                          Labem a dalšími
byla veřejnosti                            zainteresovanými
oficiálně zpřístup-                          municipalitami
něna v květnu                             a partnery, může-
2015 a od té doby                           me letos uspořádat
přitahuje stále více návštěvníků včetně                třetí ročník závodů,
rekreačních sportovců.                        který se zároveň
Nově lidskou rukou vytvořená krajinná ob-   stal součástí českého poháru ČTA pod názvem
last taktéž nemohla zůstat bez povšimnutí   XTERRA MILADATLON 2020.
organizátorů na různé sporty zaměřených    Pokud vám sport není cizí, zveme vás
veřejných akcí. Jezero samotné a jeho okolí  k účasti v letošním ročníku závodů,
jsou dnes svědky pořádání běžeckých,      který se uskuteční v sobotu 22. 8. 2020.
cyklistických a paddleboardových závodů.    Nezapomeňte na vaše dítka a mládežníky,
Na vodní hladině se za příznivého počasí pro- ti mají také svoje kategorie závodů.
hání kajteři a novinkou se, počínaje letošním Naše motto zní:„To dáš!“
létem, stal 10,5 km dlouhý vyasfaltovaný           Za tým (www.Miladatlon.cz)
okruh pro inline bruslaře.                  Tereza a Veronika Sýkorovi

ZVEME NA AKCE & FESTIVALY (změna programu vyhrazena):

1/8 CAFÉ MAX NA ULICI             20/8 ROBERT KŘESŤAN a DRUHÁ TRÁVA
(11 let pod Vanou) - Max/UL          Pivovar Nomád/DC

8/8 PUNX FOR BOŽÁK               21/8 DEATH COFFEE PÁRTY 8.
(benefice & křest EP Aso-Naga) - Božák/TP   Výstaviště Zahrada Čech/LT

15/8 MOLL DÁVÁ FEST              28/8 PRO-PAIN (World Tour 2020)
(Vibes, La Banda, J. Lavash) nádraží Moldava  Lodní náměstí/LT

14/8 STŘEKOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2020       2/9 PARAMOUNT STYLES SOLO
(Jananas) - hrad Střekov/UL          (Scott McCloud & Comp.) - Činoherák/UL

                        6/9 NÁDHERA 2020 - Vrchlického sady/UL      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10