Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

PRÁZDNINOVÝ ÚVODNÍK

       MOJE ÚSTÍ

Jsem rodilá Ústečanda, manžel i děti      Enter je zrovna jedno z těch ústeckých čte-
také. Mám ráda naše město, krásnou       ných médií. Proto inzerujeme naši loď. Jízdní
přírodu, prima lidi.              řád je pak po ruce.
Krajina mi učarovala. Je nád-
herná z koňského sedla, moto-                Marie je pro léto jako stvo-
cyklu, Bubliny (auto BMW 600                 řená. Taková párty na lodi,
zr.1958),neboznaší lodě Marie                kterou si můžete objednat
(bývalý parník z roku 1908),                 a uskutečnit, je moc fajn.
nebo prostě z pohledu pěšáka.                Pokud nechcete zrovna uza-
Léto je krásný čas. S pomocí                 vřenou společnost, můžete
Enteru najdeme hodně akcí,                  s námi jet podle jízdního
na kterých bychom rádi byli.                 řádu na pravidelnou linkovou
Koncerty, divadla, činohry,                 dopravu . Tyto jízdy dotuje
kina a mraky dalších akcí. Sice               Magistrát Ústí n. L., a tak cena
prázdniny mají jiný režim, ale                38 Kč z Vaňova do Píšťan je
i tak je všeho dost.Těším se na Střekovské          asi hodně dobrá. Labskou
hudební léto a premiéru Shakespeara na     krajinou a Portou Bohemikou se jede skoro
hradě Střekov. Hraničář je bezedný a pořád   3 hodiny tam a zase zpět do Vaňova další
se tam něco děje. Super. Rovněž nároďák je   3 hodiny. Super výlet. Nebojte se a prostě to
dost akční a každý si tam najde svého koně.   vyzkoušejte. Můžete i kombinovat - loď, kolo,
Trochu mě mrzí, že když je něco opravdu     pěší, vlak. Těšíme se na vás☺
dobré, tak se nás tam sejde„pár“ a stydíme se  Prostě život je krásný. Mám ale pocit, že se
za ostatní, proč nedorazili. Přespolní dojedou potkáváme pořád ti stejní, jenom občas se
a Ústečan je zalezlý doma.           objeví nové tváře. Škoda, protože náš čas
Kdo něco lidem nabízí, tak láká přes dostupná  vyprší a nástupci zatím v nedohlednu.
média, aby se to dostalo lidem do povědomí
a aby si nabízené služby kupovali a využívali.                  Tak ahoj
                                   Ivana a Ivo Jirouškovi

VSTUPENKY NA DOSAH                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10