Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

rozhovor: JUDr. VÁCLAV CIDLINA

                   nenechte
                 svÁ PRÁVA

                   promlčet

                                      „Od založení advokátní kanceláře se rozrostl
                                      můj tým o právní asistentku, studenta právnické
                                      fakulty UK a spolupracující advokátku,“ říká JUDr.
                                      Václav Cidlina. To není špatné skóre, uvážíme-li, že
                                      na současné adrese (Masarykova 31) se nachází cca
                                      rok a svou kariéru odstartoval v lednu 2016.
   Ve svých jednatřiceti letech je Václav jedním z těch mladších advokátů, které si pro
   svůj případ můžete vybrat. Věnuje se oblasti práva soukromého i veřejného a je také
   zapsaným mediátorem - jedním ze dvou v Ústí působících. Jeho velkou předností je
   znalost německého jazyka. Obrátit se na něj ale můžete s čímkoliv: od nájmu a změny
   vlastnictví bytu, přes GDPR tématiku až po ty nejsložitější kauzy.

       Vigilantibus iura scripta sunt. Práva patří bdělým.

   Lze váš záběr konkrétněji specifikovat? Kterak pomůže mezinárodní právo
   Věnuji se především občanskému, rodinnému soukromé a právo mezinárodního ob-
   a obchodnímu závazkovému právu, dále chodu, jimiž se též zabýváte?
   trestnímu a přestupkovému právu. Klienty Pokud se právo evropské unie a mezinárodní
   zastupuji před soudy, policií a úřady. Přičemž právo soukromé umí správně aplikovat, lze
   ne vždy se jedná o spornou agendu, klientům především již na začátku smluvních vztahů
   pomáhám i při té smluvní, například při poměrně dost věcí upravit tak, aby klient při
   koupi nemovitosti či při vypracování obchod- případném sporu mohl automaticky postu-
   ních podmínek pro podnikatele.  povat např. podle českého práva a soudit
                                   se u českých soudů. Ne vždy si totiž klient
   Může se na vás obrátit opravdu každý? uvědomuje, že se jeho smluvní vztah neřídí
   Ano, může. My právníci se musíme učit celý českým právem nebo že musí žalovat před
   život, a tudíž každou kauzu beru jako novou zahraničními soudy. Otázka takzvaného roz-
   výzvu, kterou musím úspěšně zdolat a tak hodného práva je však v mé praxi obvyklá
   svému klientovi pomoct.         i v dalších oblastech, např. v rodinných vztazích,
6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11