Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

listopadový úvodník

 barevný a rozesmátý listopad

Abych pravdu řekla, nemám listopad moc     strašení a převlékání do kostýmů. Toho si
ráda. Léto už je dávno v trapu a vyhlížení   všichni muzejníci pravidelně užívají měrou
zimních sněhů se poslední roky jeví jako    vrchovatou. Pevně doufám, že i návštěvníci
marná kratochvíle. Nicméně
na nudu nebo depresi není                  mají naše Strašidla rádi.
čas. Pořád se něco děje.                   Je to příjemná zkušenost
                               proměnit se na jeden den
V loňském roce jsme touto                  v bludičku, princeznu či
dobou již třetí měsíc pro-                  potápěče. Většinou kostým
zkoumávali obrovskou plo-                  někde škrábe nebo se v něm
chu, na které záhy vyrostla                 špatně hýbe, ale všechnu
skladovací hala. Naši předci                 námahu malí návštěvníci
si Hrbovice oblíbili. V prů-                 ocení, a o to jde.
běhu pravěku se sem opakovaně vraceli,            To už vím. Pár let nám doma
v pozdní době kamenné zde dokonce nechali   běhá malý človíček a s ním i listopad je
spočinout svoje zemřelé. Letošní listopad za- měsíc veselý. Cestou do školky se radujeme
stihl celé archeologické oddělení ústeckého  z kdejakého barevného lístečku, legračně
muzea v pilné práci na zpracování všeho, co  vypadající blátivé louže či ojíněných větviček.
jsme během terénní části výzkumu odkryli    A dětskému nadšení žádný dospělák neodo-
a v desítkách beden do muzea dovezli.     lá. Takže i já dávám listopadu šanci.
Možná, že příští listopad už budeme moct
návštěvníky pozvat na menší výstavu a před-  Přeji všem čtenářům Enteru barevný a roze-
stavit jim první výsledky celého výzkumu.   smátý listopad.
Další oblíbenou listopadovou zábavou je
                                   Eliška Wiesnerová
                             vedoucí archeologického oddělení

Setkání sběratelů pivních suvenýrů                               5

  Přijďte vyměnit či prodat své přebytky.

   24. 11. 2018 (9 – 11:00)

Dům kultury Ústí n. L. • Vstupné, stoly: 40 Kč
   Info, rezervace: troutnar@seznam.cz
       tel.: 724 206 051
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10