Page 8 - EnterUL ONLINE
P. 8

LEdeN 2018

  Výber kulturních tipu

        10. 1./ 17:0     5 neJkRÁsNějŠÍcH hiMÁlaJsKýCh TreKŮ v NepÁLu

                              Cestovatelská  beseda

  W. cHurChILla 3 / sáL                s Radkou Tkáčikovou.

                             na KOloBĚžCe nAPříČ sIBiřÍ
  23. 1./ 20:0                     beseda s dobrodruhem
                     Cestovatelská   Daliborem Benešem.
  W. cHurChILla 3 / sáL

    18. 1./ 17:0            poVOláNÍ k PřeDčÍTánÍ: hoRsKý ZácHrANář

W. cHurChILla 3 / děTsKÉ / zDarMA    vyprOávpí raápciohzáácdhkruančtáerMe naejretnindLetáemn.

W. 24. 1./   15:0 -18:0        Pro  heRnÍ odPOleDnE V děTsKÉm oDdĚLenÍ

  cHurChILla 3 / děTsKÉ / zDarMA      malé i velké hráče  deskových her.

                       LisTOváNÍ a MIloŠ UrBan: ZávĚRka
                    Scénické čtení za účasti  autora. Dále
     25. 1./ 20:0        účinkují Petra Bučková a   Lukáš Král.

  W. cHurChILla 3 / sáL / 120,- Kč

  Další akce najdete na www.svkul.cz
  Vstupné, není-li uvedeno jinak, registraovaní čtenáři SVKUL,

  majitelé rodinných pasů a senior pasů zdarma, ostatní 50,- Kč.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13