Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

rozhovor: JANA LINHARTOVÁ

PROMĚNA KNIHOVNY

zleva: Zdenka Andree, Zbyněk Šachl a Jana Linhartová Vědecká budova ve Velké Hradební

“Šla jsem si do knihovny odpočinout a nasát nové inspirace”, říká ředitelka
Severočeské vědecké knihovny (SVK) v Ústí nad Labem, Mgr. Jana Linhartová. Prvního
února loňského roku, na den přesně po 9 letech, se přestěhovala z vedoucí pozice
ústecké ZŠ Vojnovičova do ředitelny SVK v ulici Winstona Churchilla. Za tu dobu snížila
počet zaměstnanců, aby u těch stávajících probudila jejich, ne vždy objevený, talent.
V letošním roce čeká knihovnu proměna po stránce akční, organizační i stavební.
Připravují se kulturně-vzdělávací akce k významným výročím roku 2018, v březnu
protančíme Prvním knihovnickým plesem a koncem roku by měla být dokončena re-
vitalizace vědecké budovy ve Velké Hradební, v níž se má nacházet“Literání kavárna”.
I lidovou část knihovny čekají proměny: Kromě centrálního pultu ve vstupní hale se
chystá vybudování “Knihovny v zahradě” či nové “Edukační centrum”...

Zřizovatele (Ústecký kraj) si chválíte, ale však, že se mi podaří přesvědčit vedení města
k vedení Statutárního města Ústí nad o tom, že se vyplatí investovat do podpory
Labem máte výhrady, proč?               činnosti poboček, lidové půjčovny, čítárny
Vedení Ústeckého kraje je velmi vstřícné a dětského oddělení a že se městu tato inves-
nejen k činnosti naší organizace, ale i ke tice několikanásobně vrátí.
všem dalším institucím v oblasti kultury
a vzdělávání, jejichž činnost s naší orga- Jak hodnotíte svoji práci, i knihovnu
nizací úzce souvisí, a za to mu patří velké jako celek, s odstupem cca roku?
poděkování. Značnou část našich služeb Mezi svými kolegy jsem poznala spoustu
nabízíme občanům našeho města, prozatím vzdělaných a talentovaných lidí, kteří svou
6 ale bez jeho větší finanční podpory. Věřím každodenní profesionální prací poskytují
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11