Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

lednový úvodník

Přání čtenářům od Pražáka

Pokaždé, když se teď                       Maximka, jak jsme říkali
blížím vlakem do své-                      Wolfrumově vile. Věřím, že se
ho milovaného Ústí,                       na konci tohoto roku opět otev-
vyhlížím siluetu hradu                      ře ústeckým čtenářům a bude
Střekova a zmocňuje se                      v ní fungovat i literární kavár-
mne takový těžko po-                       nička, jak jsme s architekty před
psatelný pocit. Stojí za                     lety plánovali. Ocenil jsem, že
ním životní změna.                        se ředitelce daří spolupráce se
Po sedmapadesáti letech strávených v Ústí            základními školami ve větším
nad Labem jsem odešel do důchodu, předal      měřítku, než se dařila mně, takže vzrostl
řízení Severočeské vědecké knihovny mladší     počet prvňáčků, kteří si nechali vystavit
ženě a přestěhoval se do svého rodiště.      čtenářský průkaz. Doufám, že se jí podaří
Dění v krajské metropoli však stále sleduji,    přesvědčit vedení města, aby více finančně
i když více z televizních zpráv a novinových    přispívalo na kulturní organizaci, kterou sice
článků. Neunikla mi tak tragedie v Masary-     nezřizuje, ale která slouží především ústec-
kově nemocnici, když na pacientku spadla      kým občanům.
rentgenová hlavice, ani cesta kandidátů na     Protože však čtete úvodník v prvních dnech
post prezidenta vlakem za studenty do Ja-     nového roku, chci vám všem popřát kromě
tečky. Potěšilo mne, že v zoologické zahradě    pevného zdraví i hodně zajímavých kultur-
jsou již k vidění tučňáci, a plánuji, že se na ně ních akcí a kulinářských zážitků, abyste ne-
v létě přijedu podívat s vnoučaty.         museli závidět nám, Pražákům, a jezdit do
O dění v knihovně mám větší přehled, proto-    hlavního města☺
že dvakrát až třikrát do měsíce ji navštívím.   Kolegům v knihovně pak přeji pohodu v práci
Těší mne, že se začala opravovat bývalá      a spoustu nápadů, které návštěvníci kni-
                          hovny ocení.
                                  Aleš Brožek

                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10