Page 10 - EnterUL ONLINE
P. 10

Významná
                                    výročí
                                     2018

 25 let od vzniku ČR aneb
Jak jsme si ponechali vlajku

24. 1. 2018 od 17.00 - přednášející Ing. Aleš Brožek

                      V besedě se dozvíte, jak se postupovalo,
                      aby si Česká republika mohla ponechat
                  bíločervenou vlajku s modrým klínem, která
                     se užívala v té době jako československá
                   státní vlajka. Uvidíte také některé unikátní

                          vexilologické materiály z té doby.

            Přednáškový sál v ulici W. Churchilla 3
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15