Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

DUBNOVÝ ÚVODNÍK

NESEĎTE U KAMEN, SKÁLY V TISÉ STOJÍ ZA TO

Ještě tam budem. Notoricky známé české      a návštěvu. Nechci se chlubit, ale ani
přísloví nám přikazuje v dubnu zůstat pěkně    s kulturou nejsme na vsi pozadu a mezi
doma a hřát se u kamen.
Myslím, že by to byla zá-                    procházkami s našimi psími
sadní chyba. Všude ve svém                   mazlíčky a rytím zahrádky
bližším i vzdálenějším okolí                  si prostě musíme vyhradit
vidím nadšené a aktivní lidi,                  čas na klasické loutkové di-
u kterých cítím, že to s Ústím                 vadlo„sousedského“ ansám-
prostě nevzdali a snaží se                   blu Skaláček nebo nejrůz-
o to, aby ve městě bylo                     nější hudební produkce,
co dělat. I když jsem svou                   které se více či méně pra-
„rodnou hroudu“ již před                    videlně odehrávají v hos-
pár lety opustil a vyměnil jí za „předměstí“          půdkách Kačák a Refugio.
v Tisé, Ústí pro mě zůstává srdeční záležitostí
a vždy se těším, co nového vymyslí Spolek     A abych si nezapomněl přihřát vlastní po-
Kult, přemýšlím, na jakou výstavu (jedna je    lívčičku, náš spolek aktuálně pořádá právě
totiž lepší než druhá) zajdu do Muzea, co no-   v prostorách Refugia výstavu deníkových
vého je v Hraničáři a Činoherním studiu, nebo   kreseb cestovatelky Terezy Zemanové pod
na co vezme babička naše čerstvě školní děti   jednoduchým názvem Cesty a v polovině
do„velkého“ divadla.               dubna (přesně v sobotu 13. 4.) nás čeká kon-
                         cert velmi originální folkové party Jananas,
Mimochodem, špatnou volbou není ani jar-     na který se já osobně po loňském zážitku
ní výlet do Tisé, jejíž skály na jaře (a v létě, s touto skupinou na festivalu Střekovské
na podzim a v zimě) prostě stojí za prohlídku   hudební léto velice těším.

                               Petr Bureš (Spolek Kultura Tisá)

                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10