Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
     UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ
        V ÚSTÍ NAD LABEM

II. KOLO
PŘIJÍMACÍHO
ŘÍZENÍ

                Bc.
       › Ochrana životního prostředí

                Ing.
         › Odpadové hospodářství

          › Revitalizace krajiny
     › Analytická chemie ŽP a toxikologie

      Přihlášky ke studiu do 18.08.2017
   Více informací na www.studujfzp.ujep.cz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11