Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

enterenterer o z h ov o r m ě s í c e

        jiří bálek

„ZAMILOVÁN DO LEMURŮ A NOSOROŽCŮ“

Jméno Jiřího Bálka mi bylo známo ještě před jeho zvolením do funkce ředitele ústecké
ZOO. Přiznávám, byl mi sympatický, stejně jako mi je sympatické rozhodnutí, díky němuž
stojí od 1. 3. 2015 v čele jedné z nejrozlehlejších a nejčlenitějších „zvířecích zahrad“ v Če-
chách, jejíž: rozloha činí 26 ha, délka prohlídkového okruhu vyjde na zhruba 3 km, počet
chovaných druhů je 216 (k 31. 12. 2014) a počet chovaných jedinců činí 1156 (k 31. 12. 2014)

Je za vámi pár měsíců práce i různých       vytvořeno chovateli z odpadového okusu od
pocitů, podělíte se o ně s námi?         žiraf. Výrazně jsme zlepšili průchozí výběh
Ústeckou zoo jsem přebíral v  tristní situaci,  lemurů, umístili jsme šest vzrostlých parkosů pro
jak co se týká technického stavu, tak i běžných  šplhání, větve, klády, provazy, skalky, písčiny,
pravidel fungování. Takže vlastně od počátku   vysadili jsme nové listnaté keře a stromy, upra-
nastavujeme funkční systém a vedle toho      vili okolí, zastínili odrazy v prostoru u vnitřních
připravujeme další a další novinky a zlepšení.  ubikací lemurů, aby do nich návštěvníci viděli,
Zlevnili jsme permanentní vstupenky a jejich   a upravili vchod do expozice ve stylu mada-
prodej se od té doby zvýšil osmkrát. Prodloužili gaskarské rezervace Berenty. Místo starého
jsme otevírací dobu až do 21 hodin a lidé tak   kiosku a stánku u exotária vznikly nové tropic-
mohou zoo navštívit třeba i po práci. Otevřeli  ké občerstvení Papua a mexické občerstvení
jsme dvě nové prodejny suvenýrů, jednu menší   u Puebla. Obě místa dostala nový facelift, mno-
25. 4. ve stylu mexického Puebla (za první dva  hem příjemnější pro návštěvníky, a nabízejí
týdny tržba 30 tisíc Kč), druhou větší 6. 6. ve  zajímavé netradiční pokrmy a nápoje (např.
správní budově pod názvem záchranného centra   smažené banány, kuře tape tape či limonádu
pro orangutany na Borneu - Sepilok (tržby 60   z baobabu). V květnu byla naše zoo přijata mezi
tisíc Kč za první 2 týdny). V dubnu vznikla nová členy SEAZA (Asociace zoologických zahrad
unikátní společná expozice plazů Kalifornského  Jihovýchodní Asie), jako teprve druhá česká
poloostrova (5 druhů ještěrů, pavilon exotária). zoo. Připravili a zprovoznili jsme nový web zoo
V květnu jsme na Den želv otevřeli nový letní   respektující grafický manuál, s novými funkcemi
výběh pro želvy ostruhaté (které byly dosud    (v nejbližších dnech budou na web propojeny dvě
14 let pouze v interiéru), jehož oplocení bylo  webkamery). Záchranářské in situ projekty jsme
                         rozšířili o filipínský Projekt Tarsius. Připravujeme
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11