Page 3 - EnterUL ONLINE
P. 3

enterenterOBSAH ČÍSLA enterenter                                                               erenterenterenterenterenter

                           12 - 17 kina

Grafická kompozice obálky: foto: zoo / Rozka © 2015 20 - 23 DIVADLa

                           26 - 41 KLUBY A HUDBA

                           42 - 49 gastronomie

                           48 - 73 KŘÍŽEM KRÁŽEM

                            74 - 82 ŽIVOTNÍ STYL A ZÁBAVA                                    3

                                    prázdninový ÚVODNÍK

                           Prázdniny v  roce 2015 budou ty nejlepší. Nebudu vás vůbec přemlouvat
                           k tomu, abyste je naplnili něčím smysluplným. Nebudu vám radit, ať jedete
                           na některý z českých nebo zahraničních fesťáků, divadlo pod širým nebem
                           nebo výstavu soch v  ulicích. Nebudu vám vnucovat, ať čtete, posloucháte
                           Rachmaninova či nu-jazz (protože se to v létě hodí). Nechci vám už vůbec
                           radit, ať se zapíšete do kurzů keramiky, na letní sochařskou školu nebo
                           sympozium tvorby experimentálního němého filmu. Nebudu vám kupovat
                           lístek do Karlových Varů ani do Trutnova. Dejte si pohov. Nedělejte NIC. Vydechněte, zavřete oči
                           a zpomalte na úplný základní tempo. Prázdniny jsou od slova prázdno. Nechtějte nic stihnout, nic vidět
                           a nic slyšet. Nic zažít. Protože někdy je prostě důležitý vypnout. Pak nám může dojít, že něco opravdu
                           potřebujeme a chceme a že to není samozřejmý. Uvědomíme si, že chceme vidět film nebo výstavu,
                           koupit si knížku, jít na koncert nebo do divadla. Zjistíme, že jsme zase připravený vnímat a nechat
                           se okouzlit, zasáhnout, dojmout, rozčílit. Prázdniny v roce 2015 můžou být nejlepší, protože je ničím
                           speciálním nenaplníme. Dáme si jenom čas a klid. A pak to zas začne. I když je pravda, že mě osobně
                           bude tohle léto citelně chybět jeden plexisklovej bar nad ulepeným kobercem. Ale uvidíme v září, viď.

                                                      Eva Mráziková, ředitelka Galerie Emila Filly

                                   UZÁVĚRKA zářijového čísla JE 15. 8. 2015

                                   e-mail: redakce@enterUL.cz • tel.: 739 312 901 • www.enterUL.cz
   1   2   3   4   5   6   7   8