Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

červnový úvodník

měsíc příjemných očekávání

Červen byl pro mě vždy měsícem příjemných   čtení a prohlížení. Těšit se můžete také na
očekávání. Jahody, školní výlety, koupání,  hudební vystoupení proslulého hudebního
dlouhé večery, vonící lípy, prázdniny na do- uskupení Anton G.Velký podíl na letní čítárně
sah. Taky bylo fajn, že knihov-
ny prodloužily výpůjční lhůtu               mají kolegyně z oddělení mu-
knih až do září, takže jsem si              zejní pedagogiky, které chysta-
mohla vypůjčit čtení na celé               jí venkovní čtení pro děti.
prázdniny.
                             I na červen má muzeum
I většina knihoven totiž o práz-             nachystané pěkné akce, na-
dninách mění zajetý rytmus                příklad doprovodný program
a omezuje otevírací dobu. Není              k výstavě Milování v přírodě,
to proto, aby si knihovnice od-              který nabízí zábavné aktivity,
počinuly (i když i knihovnice               kvízy, soutěže a dílničky pro
jezdí na dovolenou), ale vět-               děti.
šinou se v knihovně děje něco               Příjemně znaveni pak můžete
mimořádného: stěhování, malování, úklid,         usednout na muzejním dvor-
revize fondu.                 ku, který se v letním horku mění v příjem-
                       nou oázu uprostřed města. Je tu chládek,
Ani v muzejní knihovně nebudeme odpočívat   klid, můžete si dát něco dobrého k pití a snít
a už teď pro vás chystáme Letní čítárnu.   o létě. A i ty lípy tu voní.
Na dvorek muzea přichystáme lehátka, sto-
lové hry a do knihovničky něco pěkného na   Červen je měsíc příjemných očekávání.

                                   Helena Houfková

                                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10