Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

BŘEZNOVÝ ÚVODNÍK

 „AŽ NAPRŠÍ A USCHNE“

Řekl alespoň jednou každý z nás a myslel tím   širokou škálu témat, od šikany přes rodinné
nikdy. Ale Jeden svět v Ústí bude. 23. – 27. 3. vztahy až po životní prostředí. Mne nejvíc
zase v Hraničáři poprvé s ostrým obrazem     podle synopse zaujal snímek Mai Khoi and
a dobrým zvukem. Letošní motto, vizuál i fes-  The Dissidents o vietnamské zpěvačce, která
tivalový spot odkazují na klimatickou změnu,   kvůli svým protirežimním textům musí opus-
o které se v poslední době
mluví stále častěji a častěji.                 tit Vietnam, v němž vládne
Labe mnohdy poloviční, na                   nekompromisní cenzura.
polích poušť, několikaměsíč-                  Snad se bude studentům
ní zákaz odběru povrchových                  líbit na plátně taky.
vod, plné bazény zákazům                    Již pár let se snažíme, aby byl
navzdory, zoufalí zahrádkáři,                 festival opravdu pro všechny.
hic v lednu. A čím dál od                   Pro neslyšící a nedoslýchavé
posledních povodní, tím blíž                  bude projekce s českými
k těm dalším.                         titulky, s audio komentářem
22. ročník Mezinárodního festivalu doku-            do sluchátek pak pro nevi-
mentárních filmů o lidských právech slav-    domé a slabozraké. Bezbariérový Hraničář
nostně zahájíme v pondělí 23. 3. ve 20 hodin   bohužel není, ale mistr zvuku Jirka Pletánek
snímkem Apoleny Rychlíkové Češi jsou výborní   je statný chlapec a poradí si s lecčíms.
houbaři. Uvidíme kolabující životní prostředí  Detailní nabídku i doprovodný program naj-
z nadhledu a s humorem. Po filmu bude kla-    dete v programové skládačce a na jedensvet.
sicky debata s hosty, v tomto případě s jeho   cz/2020/usti-nad-labem. Prostě, nečumte
tvůrci. Hlavní večerní program doplňujeme    doma na bednu a přijďte radši do kina na
po dopolednech školními projekcemi pro zá-    zajímavé dokumenty a debaty.
kladní a střední školy. Letos jsme přichystali          Za ČvT v Ústí Vítek Kučera

                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10