Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

březnový úvodník

premiéry, thálie, rohlíky a křty

Únor je za námi, naštěstí ne-                                divadla opery a baletu.
                                               Držíme všem palce.
byl tak vítězný jako ten před                                Abychom si ale taky mohli
sedmdesáti lety, a jaro snad
pomalu zaklepe na dveře.                                   provětrat hlavy, než sníh
                                               opadne, pojďme si zazávo-
Pomalu z nás vyprchává                                    dit nebo třeba jen zafandit
euforie a nadšení z úspěš-
ných sportovců na letošní                                  na Telnický rohlík 2018.
                                               A pak, než vystojíme fronty
olympiádě. A my se podívej-                                 na finančních a jiných úřa-
me, na co se můžeme těšit
v měsíci březnu.                                       dech, můžeme zapřemýšlet
                                               kam za muzikou.
   V divadle máme za sebou velmi povedenou V nároďáku bude ke slyšení AG Flek, v čajovně

NGLICKO-ÚSTECKÝ MEETINGadaptaci románu Raye Bradburyho 451 U vysmátý žáby zas Znouzectnost a ke konci
stupňů Fahrenheitha (mladé režisérské dvo- měsíce pak velkolepě pokřtí v klubu Doma
  jice Adama Svozila a Kristýny Kosové) a po své, v pořadí již druhé, album Idio&Idio. Po-
  několika letech se naši diváci mohou těšit na kud ovšem prahnete spíše po tanečku a tom-

JOHNNYANGLICKO-ÚSTECKÝ MEETINGobnovenou premiéru Benefice, aneb Zachraň bole, plesová nabídka je více než rozmanitá.
 KOWALSKIsi svého Afričana, ve které od března bude Vybírat tedy máme z čeho a tak se těšme na
ANDJOTHHNENSYEXYhrát Petra Špalková. Nesmím zapomenout přicházející jaro. Děcka ať si užijí jarní prázd-

na zastoupení ústeckých umělců na letoš- niny a my všichni společná, příjemná setká-
K O W A L S K InzaíchmcuežnsákcýhhTehráelciek.ý ČvinýokhoneráMkajretinnoamFiinn(oUgveáKrna)  vání (a není třeba se držet pranostiky:
                                               Březen, za kamna vlezem).
WEIRDOSv inscenaci Homo Faber a dvě širší nomina-
                                               ANGLICKO-ÚSTECKÝJaMn EPlEouThIaNr G
ANWDETIHREDOSSEXYce za operetu a muzikál má Severoč(eUskKé)ho

ANGLICKO-ÚSTECKÝ MEETING                                    JOHNNY
                                                KOWALSKI
     JOHNNY                                       AND THE SEXY
    KOWALSKI                                         WEIRDOS(UK)
   AND THE SEXY
    WEIRDOS(UK)                                                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10